Paslaugų teikimo sąlygos

APŽVALGA

Šią svetainę valdo MB Hyphemp. Visoje svetainėje terminai „mes”, „mus” ir „mūsų” reiškia MB Hyphemp. MB Hyphemp siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas iš šios svetainės jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs įsitraukiate į mūsų „Paslaugą” ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos”, „Sąlygos”), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką, kurios čia nurodytos ir (arba) prieinamos hipersaitu. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, be apribojimų, naudotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendraautoriai.
Prieš prisijungdami prie mūsų svetainės ar ja naudodamiesi, atidžiai perskaitykite šias paslaugų teikimo sąlygas. Prisijungdami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją galite bet kada peržiūrėti šiame puslapyje. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį skelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi už tai, kad periodiškai patikrintumėte, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

 

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate bent pilnametis savo gyvenamojoje valstijoje ar provincijoje arba kad esate pilnametis savo gyvenamojoje valstijoje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leisti bet kuriam iš jūsų nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).

Jūs neturite perduoti jokių kirminų ar virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.

Pažeidus ar pažeidus bet kurią iš Sąlygų, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas bet kam dėl bet kokios priežasties.

Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduodamas nešifruotas ir gali būti susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų jungiamųjų tinklų ar prietaisų techninius reikalavimus ir prie jų prisitaikytų. Kredito kortelės informacija visada užšifruojama perduodant tinklus.

Jūs sutinkate neatkurti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos, nesinaudoti Paslauga ar bet kokiu kontaktu svetainėje, per kurią teikiama paslauga, be aiškaus rašytinio mūsų leidimo.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik dėl patogumo ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių Sąlygų.

3 SKIRSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR SAVALAIKIŠKUMAS

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai ir ja neturėtų būti remiamasi ar ji neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasitikėjimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, be abejo, nėra aktuali ir pateikiama tik jūsų nuorodai. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neįsipareigojame atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKIRSNIS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar nutraukti Paslaugą (arba bet kurią jos dalį ar turinį) be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu.

Mes nebūsime atsakingi nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už jokį Paslaugos pakeitimą, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS – PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekiai gali būti riboti ir jie gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje rodomų mūsų produktų spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.
Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto vartojimą. Bet koks pasiūlymas dėl bet kokio produkto ar paslaugos, pateiktas šioje svetainėje, yra niekinis, kai tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 SKYRIUS – SĄSKAITŲ IŠRAŠYMO IR PASKYROS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Mes galime savo nuožiūra apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui įsigytus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus per tą pačią kliento paskyrą, tą pačią kredito kortelę arba į ją, tą pačią kredito kortelę ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Tuo atveju, jei pakeisime ar atšauksime užsakymą, galime bandyti jums apie tai pranešti susisiekę su el. paštu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo pateikimo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.
Jūs sutinkate pateikti naujausią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS – NEPRIVALOMOS PRIEMONĖS

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių nei stebime, nei nekontroliuojame, nei įvedame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių”, kurie yra „tokie, kokie yra” ir „tokie, kokie yra”, be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio pritarimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl jūsų pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo ar su tuo susijusios.

Bet koks jūsų naudojimasis pasirenkamais įrankiais, siūlomais per svetainę, yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai), ir joms pritariate.

Ateityje mes taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikrame turinyje, produktuose ir paslaugose, pasiekiamuose per mūsų Paslaugą, gali būti medžiagos iš trečiųjų šalių.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes nesame atsakingi už turinio ar tikslumo tikrinimą ar vertinimą ir negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės ar atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio ar bet kokių kitų operacijų, susijusių su trečiųjų šalių svetainėmis, pirkimu ar naudojimu. Atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją suprantate prieš atlikdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS – NAUDOTOJŲ KOMENTARAI, ATSILIEPIMAI IR KITA PATEIKTA INFORMACIJA

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius pateikimus (pvz., konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitaip (bendrai vadinami „komentarais”), sutinkate, kad bet kuriuo metu, be apribojimų, galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums persiunčiate. Mes esame ir neįsipareigosime (1) konfidencialiai palaikyti jokių komentarų; 2) mokėti kompensaciją už visas pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokius komentarus.
Mes galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, kaip nustatome, savo nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų teikimo sąlygas.
Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba juose nebus jokio kompiuterio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, kuri galėtų kokiu nors būdu paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti netikro el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu, o ne savimi, ar kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingi už visus savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame jokios atsakomybės už jokius jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimui per parduotuvę taikoma mūsų privatumo politika. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR PRALEIDIMAI

Kartais mūsų svetainėje gali būti informacijos, kurioje yra tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, tranzito laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija svetainėje bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą) yra netiksli.

Mes neįsipareigojame atnaujinti, keisti ar paaiškinti informacijos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, kainodaros informaciją, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokia nurodyta atnaujinimo ar atnaujinimo data, taikoma Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti naudojama nurodant, kad visa Informacija, esanti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų draudimų, nustatytų Paslaugų teikimo sąlygose, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu:
a) bet kokiais neteisėtais tikslais; b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, prievartauti, įžeidinėti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją;
(g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) šlamštui, sukčiavimui, falmui, pretekstui, vorui, nuskaitymui ar nubraukimui; j) bet kokiais nepadoriais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio iš draudžiamų naudojimo būdų pažeidimo.

13 SKIRSNIS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, netvirtiname ir negarantuojame, kad naudodamiesi mūsų paslauga naudositės nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.
Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba bet kuriuo metu atšaukti paslaugą be įspėjimo jums.
Jūs aiškiai sutinkate, kad naudodamiesi paslauga arba negalėdami ja naudotis esate tik jūsų rizika. Paslauga ir visi produktai bei paslaugos, pristatomi jums per paslaugą, yra (išskyrus atvejus, kai mes aiškiai nurodėme), teikiami „tokie, kokie yra” ir „tokie, kokie yra” jūsų naudojimui, be jokio pareiškimo, garantijų ar sąlygų, išreikštų ar numanomų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas, susijusias su perkamumu, prekine kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui, patvarumas, pavadinimas ir nepažeidimas.
MB Hyphemp, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu atveju nebus atsakingi už jokius sužalojimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialią ar pasekminę žalą, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, nesvarbu, ar tai būtų pagrįsta sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitaip, atsirandančia dėl to, kad naudojatės bet kuria paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojant paslaugą, ar dėl bet kokio kito reikalavimo, susijusio su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje, arba bet kokie nuostoliai arba bet kokios rūšies žalą, atsiradusią dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), paskelbto, perduoto ar kitaip pateikto per paslaugą, naudojimo, net jei jiems buvo pranešta apie jų galimybę.
Kadangi kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia atmesti ar apriboti atsakomybės už pasekminę ar atsitiktinę žalą, tokiose valstijose ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus.

14 SKIRSNIS – ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingą MB Hyphemp ir mūsų patronuojančiai įmonei, dukterinėms įmonėms, filialams, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijų išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, praktikantams ir darbuotojams, kurie yra nekenksmingi nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius, kuriuos pateikė bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias paslaugų teikimo sąlygas arba dokumentus, kuriuos jie įtraukia kaip nuorodą, arba dėl to, kad jie yra susiję, arba jūsų bet kokio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimas;

15 SKIRSNIS – ATSKIRIAMUMAS

Tuo atveju, jei nustatoma, kad kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, niekinė ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįgyvendinama dalis laikoma atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

16 SKIRSNIS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, prisiimti iki sutarties nutraukimo dienos, galioja ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutrauks jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.
Jei mūsų vieninteliu sprendimu jums nepavyks arba mes įtariame, kad nesilaikėte kurios nors šių Paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be išankstinio įspėjimo ir jūs liksite atsakingi už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos ir imtinai;ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar bet kurios jų dalies).

17 SKIRSNIS – VISAS SUSITARIMAS

Tai, kad mes nepasinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų teisės ar nuostatos, nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba kiek tai susiję su Paslauga, sudaro visą sutartį ir supratimą tarp jūsų ir mūsų bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeisdamos bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus, žodinius ar rašytinius, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiomis ankstesnėmis Paslaugų teikimo sąlygų versijomis).
Bet kokios dviprasmybės aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygas negali būti aiškinamos rengėjos atžvilgiu.

18 SKIRSNIS – REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias teikiame Jums Paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

19 SKIRSNIS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją galite bet kada peržiūrėti šiame puslapyje.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, skelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūs esate atsakingi už tai, kad periodiškai patikrintumėte, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga ar prieiga prie jų po to, kai buvo paskelbti bet kokie šių Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, reiškia sutikimą su šiais pakeitimais.

20 SKIRSNIS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimai apie paslaugų teikimo sąlygas mums turėtų būti siunčiami info@cbdpasaulis.lt .

0
    0
    Krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę